Formacions Geològiques: Coniacià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Cretaci

Època: Cretaci superior

Estatge: Coniacià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Tercer estatge (i edat) del Cretaci superior, situat damunt el Turonià i sota el Santonià, de 88 a 86 Ma, definit per H. Coquand (1857).

Etim: Estratotip a Cognac, dept. de la Charente, França, derivat del nom llatí Compiniacum.

[angl. Coniacian; fr. Coniacien; cast. Coniaciense]Tornar enrere