Formacions Geològiques: Catià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Paleogen

Època: Oligocè superior

Estatge: Catià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

O Chattià. Segon estatge (i edat) de l’Oligocè (Paleogen, Cenozoic), situat per sota l’Aquitanià (Miocè) i damunt l’Estampià o Rupelià, 29,3-23,3 Ma; definida per T. Fuchs (1894).

Etim: Referència a la tribu dels chatte o katte, de Doberg, Westfàlia.

[angl. Chattian; fr. Chattien; cast. Chattiense]Tornar enrere