Formacions Geològiques: Albià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Cretaci

Època: Cretaci inferior

Estatge: Albià

Fàcies: Utrillas
Descripció:

Sisè i darrer estatge (i edat) del Cretaci inferior, situat damunt l’Aptià i sota el Cenomanià, 112-97 Ma, definit per A. d’Orbigny (1842).

Etim: Estratotip al departament de l’Aube (França).

[angl. Albian; fr. Albien; cast. Albiense]

 Tornar enrere