Formacions Geològiques: Campanià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Cretaci

Època: Cretaci superior

Estatge: Campanià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Cinquè i penúltim estatge (i edat) del Cretaci superior, situat damunt el Santonià i sota el Maastrichtià (83-74 Ma); definit per H. Coquand (1857).

Etim: Estratotip a la Grande Champagne, en ll. Campanǐa, prop de Cognac, dept. de Charente, França.

[angl. Campanian; fr. Campanien; cast. Campaniense]



Tornar enrere