Formacions Geològiques: Bartonià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Paleogen

Època: Eocè mitjà

Estatge: Bartonià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Estatge (i edat) de l’Eocè (Paleogen, Cenozoic) situat sobre el Lutecià i a sota el Priabonià en stricto sensu; 42,1-38,6 Ma; és equivalent de l’Auversià; definit per C. Meyer-Eymar (1858).

Etim: Relatiu a Barton-on-Sea, Hampshire, Anglaterra.

[angl. Bartonian; fr. Bartonien; cast. Bartoniense]Tornar enrere