Aflorament: Parada 10


Localitzaciò

Nom aflorament: Parada 10
Terme Municipal: Israel
Comarca: Israel
Província: Israel
País: Israel
Data de recollida: 17/01/12
Prospectors: Xavier Mangado, Christophe Delage
Localització descriptiva:

Situat en un abocador abandonat

Observacions de la localització³:

Banc continuu inclinat d\'uns 20 cm de gruix, de coloració ataronjada - ocre


Formació Geològica

Formació geològica: Lutecià
Medi Sedimentari: Desconegut
Observacions de la Formació geològica:

és membre \"A\"


Tipus aflorament

Dipòsit: Primari
Litologia de l'aflorament primari: Marga
Observacions del tipus d'aflorament:

Margues blanquinosesi finament estratificades i amb cert aspecte terrós.


Material

Morfologia: Nòdul Regular
Fracturació: No té fracturacions
Patinació: No té patinació

Evidències arqueològiques

Observacions Evidències arqueològiques:

s\'hi associa una antiga sitja reblerta de material a torn


Llistat de mostres pertanyents a aquest aflorament.

Tornar enrere