Aflorament: Fontllonga (FLL)
Localitzaciò

Nom aflorament: Fontllonga (FLL)
Terme Municipal: Fontllonga
Comarca: La Noguera
Província: Lleida
País: Espanya
Data de recollida: 07/1995
Prospectors: Xavier Mangado
Localització descriptiva:

La vessant on van ésser recuperades les mostres es troba a la carretera de Tremp que es dirigeix a Fontllonga, en un indret on aquesta vessant s'obre cap a l'embassament de Camarassa, a la confluència entre el Segre i el Noguera Pallaresa.


Formació Geològica

Formació geològica: Danià
Medi Sedimentari: Desconegut
Observacions de la Formació geològica:

Els materials recuperats s'associen a les calcarenites del Garumnià.


Tipus aflorament

Dipòsit: Primari
Litologia de l'aflorament primari:
Observacions del tipus d'aflorament:

En aquest cas es documenta un aflorament primari que, en desmantellar-se per erosió, ha generat un aflorament secundari, en dipositar a les vessants nòduls de sílex, alguns de mida gran.


Material

Morfologia: Nòdul Irregular
Mida: Mida mitjana 12 cm
Fracturació: No té fracturacions
Patinació: Dominant
Observacions del material:

Els materials es caracteritzen per la seva pàtina blanca, freqüentment en posició subcortical, que els destaca sobre el terreny.

Les seves característiques macroscòpiques més significatives són les cristal·litzacions de carbonat càlcic i les laminacions internes amb franges més carbonatades.


Evidències arqueològiques

Jaciments relacionats:

Cova del Parco, Alòs de Balaguer, La Noguera, Lleida, Espanya.


Llistat de mostres pertanyents a aquest aflorament.

Tornar enrere