Aflorament: Castelló de Farfanya (CDF)


Localització descriptiva:

Conjunt d\'afloraments localitzats en una mateixa formació geològica que s\'extén al llarg de diverses decenes de Km i que constitueix l\'anomenada \"Serra Llarga\". Amb més de 40 punts d\'aflorament de sílex, documentats al llarg de successives prospeccions.  

El primer aflorament d\'aquest conjunt que es va localitzar es troba al mateix nucli urbà de Castelló de Farfanya, a sota dels estrats on s\'asenta el castell.

Observacions de la localització³:

La manca d\'accessibilitat de l\'aflorament, la dificultat d\'obtenció del material i l\'escasetat del mateix fan pensar que l\'explotació, en cas de produir-se deguè d\'ésser marginal.