Matèria: Quarsita o Ortoquarsita (sedimentària)Nom matèria: Quarsita o Ortoquarsita (sedimentària)
Descripció:

Gres quarsífer, o arenita quarsífera, en què més del 95% dels grans són de quars, molt compacte, diagenitzat i de gran duresa, és constituït per grans de quars poc visibles dins els recreixements epitàxics de quars neoformat (que mantenen la mateixa orientació que els grans) que fan de ciment; es trenca indiferentment a través dels grans, en lloc de fer-ho pels contactes, com ocorre en els gresos comuns.

Sin: ortoquarsita (segons Pettijohn; cal observar que el prefix orto- hi és mal emprat, ja que indica, en roques metamòrfiques, un origen magmàtic); quarsarenita, quarsita.

[angl. orthoquartzite, quartzite; fr. orthoquartzite, quartzite; cast. cuarcita]


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere