Matèria: Quars Comú


Nom matèria: Quars Comú
Descripció:

Mineral, varietat del quars que, per les seves característiques, no és usat en joieria, i que es presenta en cristalls d’hàbit prismàtic hexagonal amb dos rombòedres de desenvolupament equivalent, els quals aparenten una dipiràmide hexagonal, com en els jacints de Compostela; no presenta el gran nombre de facetes que tenen els cristalls de roca; és freqüent en tota mena de roques filonianes, eruptives i magmàtiques.


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere