Definició de: Textura porfídicaNom: Textura porfídica

Definició:

Textura pròpia de roques ígnies la qual es tracta de  roques amb grans cristalls (fenocristalls) inserits en una matriu de cristalls més petits. Es forma gràcies a la diferència de temperatura dels minerals que composen la roca, per lo tant no és estrany trobar cristalls de diferents mides en la mateixa roca (pòrfir).Tornar enrere