Definició de: Textura packstoneNom: Textura packstone

Definició:

(sedimentologia): (Tipus textura) Roca carbonàtica amb textura de suport de grans i una petita proporció de ciment micrític intergranular; pot tenir orígens molt diversos, Dunham n’esmenta els següents: 1) compactació de wackestones (seria el cas en què els intersticis romanen completament reblerts per micrita); 2) infiltracions més o menys tardanes sofertes per sediments inicialment lliures de micrita; 3) elevada producció de grans en aigües tranquil·les (cas en què la part basal dels intersticis és constituïda per fang micrític); 4) mescla per organismes bioturbadors; 5) retreballament incomplet per corrents; 6) lixiviació parcial del fang micrític (cas en què la micrita és distribuïda en pegats). Hom l’inclou en el grup de les roques al·loquímiques de la classificació de Folk.

Nota: Terme de la classificació de Dunham.Tornar enrere