Definició de: microfaciesNom: microfacies

Definició:

(sedimentologia): Conjunt d’aspectes referents a la composició petrològica i paleontològica (esp. dels microfòssils) i a la disposició interna d’una roca vista, en làmina fina, o en secció polida, a l’escala del microscopi òptic polaritzant. Hom hi cerca les relacions facials amb l’aspecte megascòpic de la fàcies a què pertany la mostra preparada, i en fa la interpretació ambiental i les correlacions. Aquesta recerca és particularment útil per a la investigació petroliera de pou, on les mostres obtingudes sempre són de mides petites.
Nota: Terme introduït per Cuviller, 1945.Tornar enrere