Definició de: querogenNom: querogen

Definició:

(petrografia):

1.  Component de la matèria orgànica sedimentària insoluble en els dissolvents orgànics i en els dissolvents alcalins, el qual s’oposa als betums (o naftabetums), que hi són solubles.

 

2.  Complex orgànic sedimentari derivat de molècules biològiques (geopolímers), heretat d’organismes vivents que han sofert poca transformació, o procedents de l’erosió de sediments antics; és una mixtura de geopolímers en proporcions variables, sintetitzats durant la destrucció dels organismes vivents i les restes resistents a l’alteració (com espores, pol·lens, cutícules, membranes de bacteris) i del material carbonitzat procedent de sediments antics; les molècules que contribueixen a la formació són els lípids, els carbohidrats i les proteïnes, així com la lignina, quan la matèria orgànica conté restes de plantes terrestres, tot i que els hidrats de carboni i les proteïnes no subsisteixen al reciclatge biològic; la fracció de geopolímers és hidrolitzable parcialment en el querogen recent durant la diagènesi i la condensació associada, i el caràcter hidrolitzable desapareix progressivament. De composició molt variable, hom en distingeix tres tipus (  i,  ii i  iii) segons les relacions entre la biomassa original i el medi sedimentari. Constitueix la peça clau de la formació del petroli, l’evolució tèrmica del qual s’acaba amb la generació del metà i el carboni estable o grafit.Tornar enrere