Definició de: gresNom: gres

Definició:

(petrografia): Roca sedimentària de la classe de les arenites, coherent, composta dominantment per grans de sorra (85 % o més) de diàmetres compresos entre 2 mm i 1/16 mm (62,5 μm), més o menys arrodonits, amb una matriu de llim i d’argila, i cimentada per carbonat càlcic o sílice, òxids de ferro, etc.; els grans poden ésser de quars amb d’altres minerals com les miques, els feldspats, els minerals pesants, la glauconita, etc., però també hi ha gresos de grans calcaris, de guix, etc. Hom distingeix i classifica els gresos segons la natura dels grans, de la matriu, del ciment i/o la presència d’elements particulars, segons la porositat, la granulometria, el ciment, el color, etc.Tornar enrere