Definició de: foraminífersNom: foraminífers

Definició:

(zoologia, paleontologia): Ordre de protozous de la classe dels rizòpodes, quasi exclusivament marins i generalment bentònics, bé que n'hi ha formes planctòniques. Van proveïts d'una closca calcària, que pot ésser formada per una sola cambra o per unes quantes i pot presentar una sola obertura o nombrosos foradets, pels quals surten uns rizopodis molt delicats. Presenten alternança entre generacions sexuades, amb isogàmia, i asexuades. Els foraminífers eren molt nombrosos a l'era terciària, i una gran part dels fons oceànics és recoberta per llurs carcasses (fang de globigerines). En són exemples corrents el gènere fòssil Nummulites, d'unes grans dimensions, i l'actual Globigerina.Tornar enrere