Formacions Geològiques: Zanclià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Neogen

Època: Pliocè inferior

Estatge: Zanclià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Estatge (i edat) del Pliocè inferior, proposat per G. Seguenza (1868) com a transició entre el Messinià (Miocè superior) i el Plasencià/Astià del Pliocè mitjà (Neogen, Cenozoic); 5,2-3,4 Ma.

Etim: De Zancla, nom llatí de Messina, a Sicília.

[angl. Zanclian; fr. Zancléen; cast. Zancliense]Tornar enrere