Formacions Geològiques: Maastrichtià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Cretaci

Època: Cretaci superior

Estatge: Maastrichtià

Fàcies: Garumna
Descripció:

O Maestrichtià. Sisè i darrer estatge (i edat) del Cretaci superior, i també del Mesozoic (o Secundari), situat damunt el Campanià i sota el Danià-Montià (primer estatge del Terciari i del Paleocè); 70,6-65,5 Ma. Definit per A. Dumont (1848).

Etim: Loc. tipus Maastricht, Limburg, Països Baixos.

[angl. Maastrichtian; fr. Maastrichtien; cast. Maastrichtiense]

 Tornar enrere