Formacions Geològiques: Burdigalìà

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Neogen

Època: Miocè inferior

Estatge: Burdigalìà

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Segon estatge (i edad) del Miocè marí (Neogen, Cenozoic), comprès damunt l’Aquitanià i sota el Languià (o l’antic Helvecià), 22, 6-16,4 Ma, proposat per C. Depéret (1892).

Etim: Relatiu a Burdigala, nom ll. de Bordeus, França.

[angl. Burdigalian; fr. Burdigalien; cast. Burdigaliense]Tornar enrere