Descripció Microscòpica de la mostra: 23061101


MALP-MGLP: MGLP

Components silicis


Microquars
Percentatge: 67%
Distribució: En tota la làmina
Isomètric-Ondulant: Isomètric

Òpal


Components no silicis


Carbonats
Percentatge: 26%
Distribució: En tota la làmina
Presilicificació: Bioclàstic Mineral
Bioclàstic: Esquelític
Mineral: Micrita


Òxids
Percentatge: 2%
Distribució: En tota la làmina
Tipus d'òxids: Ferro
Morfologia dels òxids: Grànuls

Tornar enrere