Descripció Microscòpica de la mostra: 16110501MALP-MGLP: MGLP

Components silicis


Criptoquars
Percentatge: 45%

Components no silicis


Carbonats
Percentatge: 53%
Distribució: Textura principal
Presilicificació: Bioclàstic Mineral
Bioclàstic: Esquelític
Mineral: Micrita


Òxids
Percentatge: 2%
Distribució: Aleatòria
Tipus d'òxids: Ferro
Morfologia dels òxids: Grànuls

Tornar enrere