Aflorament: Parada 20


Localitzaciò

Nom aflorament: Parada 20
Terme Municipal: Israel
Comarca: Israel
Província: Israel
País: Israel
Data de recollida: 18/01/12
Prospectors: Xavier Mangado, Christophe Delage
Localització descriptiva:

En la mateixa carretera


Formació Geològica

Formació geològica: Lutecià
Medi Sedimentari: Desconegut
Observacions de la Formació geològica:

Afloren un mínim de 3 franges de nòduls amb gran extensió lateral però gruix centimètric (màxim 5 cm)


Tipus aflorament

Dipòsit: Primari
Litologia de l'aflorament primari: Calcària

Material

Morfologia: Nòdul Regular
Fracturació: No té fracturacions
Patinació: No té patinació
Observacions del material:

Material molt abundant, marró a la perifèria i aspecte més cristal.lí i a l\'inte4rior, el cor és més clar, tot i que hi ha nòduls més foscos a l\'interior amb una franja estreta molt prima de color marró fosc. Alguns presenten el cor carbonatat.Llistat de mostres pertanyents a aquest aflorament.

Tornar enrere