Aflorament: Parada 19 - Terrasses del Yamurk


Localització descriptiva:

Tall de la carretera davant la frontera amb Jordània

Observacions de la localització³:

Terrasses del Yamurk