Aflorament: Parada 14 - Carretera de Nazaret


Localització descriptiva:

Per sobre de la \"Carretera dels moros\"

Observacions de la localització³:

Nivell amb el típic color marró i els enclaus de carbonat