Aflorament: Parada 10


Localització descriptiva:

Situat en un abocador abandonat

Observacions de la localització³:

Banc continuu inclinat d\'uns 20 cm de gruix, de coloració ataronjada - ocre