Aflorament: Parada 9


Localització descriptiva:

En el tercer nivell sota la tàpia del nou cementiri