Aflorament: Peraltilla


Localització descriptiva:

Venint de Barbastro per la N-240, en el km. 171, al que es coneix com la Sierra del Vedado afloren unes calcàries margoses que contenen nòduls de sílex.