Aflorament: Puente de Candasnos (PC)


Localització descriptiva:

L'aflorament documentat es troba en un tall estratigràfic a la carretera que va de Candasnos a Peñalba.

A uns 4 Km de Candasnos s'ha canalitzat un barranc i s'ha construït un pont que ha provocat el desmantellament per erosió de part de la cornissa rocosa que conté els nivells amb sílex.