Aflorament: Blancafort (BLCFRT)


Localització descriptiva:

L'aflorament documentat en el poble abandonat de Blancafort es situa a les terrasses d'origen antròpic de les vessant del poble, actualment negat per les aigües de l'embassament de Canellas, que es troba al curs del Noguera Ribagorzana.