Aflorament: Camí de Peralba (CDP)


Localització descriptiva:

Aquest aflorament es documentà tant a partir de la bibliografia (I.G.M.E., 1980), com sobre el terreny, gràcies a un tall estratigràfic a la pista que condueix de Sta. Maria de Meià a Fontllonga.