Aflorament: Fortanete


Localització descriptiva:

Aflorament de grans dimensions i la carretera el talla. l\'estrat calcari és de fàcil accès i es troben abundants nòduls de sílex associats així com fragments per¡l terra. 

Observacions de la localització³:

Fàcil accès a través de la carretera