Aflorament: Mas del Pinar


Localització descriptiva:

Aflorament antropitzat (camps llaurats) que es situa a 5k del jaciment de La Roureda

Observacions de la localització³:

Fàcil accés