Aflorament: Bellmunt d\'Urgell


Localització descriptiva:

Aflorament que pertany al final de la Serra Llarga

Observacions de la localització³:

Just a les afores del poble