Aflorament: Els Prats


Localització descriptiva:

c-14 a l\\\'alçada de la Guàrdia dels Prats

Observacions de la localització³:

Fm Pira